Mix&Match: MediaHub: share to connect

Aangeboden door: Doelgroeptv
Sprekers: Mark Brenninkmeijer – specialist in innovatieve cross mediaoplossingen en Jouko Huismans – specialist in diensteninnovatie
Lengte: 25 minuten

Communiceren in het digitale tijdperk… de mogelijkheden zijn legio. Lineaire TV, interne televisie, het web, intranet, mobiele apps, narrow casting en sociale media. De MediaHub is een efficiënte clouddienst waarin al uw communicatiekanalen samenkomen en waarmee u deze eenvoudig kunt beheren. Juist daardoor houdt u complete grip op uw communicatie èn op de kosten.

De MediaHub is een innovatief digitaal mediaplatform voor mediabedrijven en media instellingen. Inmiddels maken al ruim 150 lokale omroepen gebruik van MediaHub, regionale omroepen en mediabedrijven.

*Om deel te nemen aan de Mix&Match sessies heb je een toegangskaart voor MPJC nodig. Registreer je hier