Mix & Match: Open videodistributie

Aangeboden door: Beeld en GeluidBeeld en geluid
Expert: Jesse de Vos, onderzoeker bij de afdeling Kennis en Innovatie en voormalig huiswikipediaan bij Beeld en Geluid. In die laatste functie startte hij diverse projecten in samenwerking met Wikimedia.

Sinds 2009 heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – o.a. met het open mediaplatform www.openbeelden.nl – uitgebreide ervaring opgedaan met het onder open voorwaarden verspreiden van audiovisueel erfgoed. Op Open Beelden zijn momenteel ruim drieduizend Polygoonitems afkomstig uit het archief van Beeld en Geluid te vinden. In totaal bevat het platform bijna vijfduizend herbruikbare items, die naast Beeld en Geluid zijn bijgedragen door partijen als EYE Filmmuseum, VPRO en Stichting Natuurbeelden. Dankzij de inzet van Creative Commons licenties, is het voor iedereen toegestaan om dit materiaal niet alleen te raadplegen maar het ook verder te verspreiden en in de meeste gevallen ook voor allerlei doelstellingen te hergebruiken.

Een belangrijker hergebruiker van het open videomateriaal is Wikimedia, de steunorganisatie achter o.a. Wikipedia. Beeld en Geluid heeft onderzocht wat de impact van het open distribueren van haar videomateriaal binnen dit platform is in termen van hergebruik en bereik. De exportsessie start met een presentatie van deze resultaten, om vervolgens de volgende discussiepunten te behandelen:

1. Hoe past online videodistributie in de bredere online strategie voor audiovisuele uitingen?
2. Hoe kunnen mediamakers met Wikimedia samenwerken?
3. Wat is de toegevoegde waarde van het gebruik van video’s in Wikipedia artikelen?