Mix & Match: New Talent Wanted

Aangeboden door: Broadcast Magazine in samenwerking met 227 Mediabroadcast magazine
Host en gesprekleider is Marc Teuwsen, senior consultant bij 227 Media. Heeft zijn achtergrond in de online-wereld (als directeur van voormalige banensite JobTrack.nl) en daarna 7 jaar binnen de entertainment-wereld (bij filmdistributeur Entertainment One). Binnen 227 Media richt hij zich volledig op de broadcast en entertainmentmarkt. Partner van Broadcast Magazine.

227 mediaBinnen onze wereld is een belangrijke trend zichtbaar: ‘het nieuwe kijken’, oftewel de spectaculaire groei van video on demand- en streamingdiensten. Niet alleen meer alleen het terrein van broadcasters, maar ook mediabedrijven met hun oorsprong in bv print of retail investeren in streaming content platformen, incl een link naar e-gaming en betting. Dit zorgt overall voor steeds meer specifieke vraag naar specialisten op dat terrein. Zo plaatsten wij als 227Media de laatste maanden al verschillende “Digital Managers” voor deze initiatieven bij oa publieke en commerciële omroep en producenten. Veelal mensen die niet uit het traditionele “omroepwereldje” komen!

Wat en vooral wie heeft een organisatie nodig om klaar te zijn voor de toekomst? En hoe zit dat bij jullie organisatie? Welke nieuwe talenten zijn er nodig. Hoe schaars is dat talent? En wat kunnen we daar aan doen? We zijn benieuwd naar jullie verhalen! En nieuwsgierig naar behoeften uit de markt om daar beter op in te kunnen spelen.