Mix & Match: Designing interactive Mixed Reality narratives

MAPLAB - HKU

Aangeboden door: HKU
Expert: Joris Weijdom, de oprichter van het HKU Media- and Performance Lab in 2012.

HKU Media and Performance Laboratory (MAPLAB) is een pionier in het vernieuwen en versnellen van creatieve maakprocessen door middel van mixed reality technologie. Een van de onderzoekslijnen richt zich op maakstrategieën voor het medium VR headsets, zoals de Oculus Rift, en het ontwerpen van interactieve mixed reality narratieven. Hierover willen we graag in gesprek met film/ game/ live-experience designers die hier ervaring mee hebben of dit binnenkort gaan doen.

MAPLAB stelt dat we te maken hebben met een nieuw medium dat vraagt om een interdisciplinair ontwerpproces. De geschiedenis leert dat bij de introductiefase van een nieuw medium, uitgangspunten van al bestaande media worden gekopieerd. Kunnen we door verschillende ontwerpstrategieën en perspectieven van film/ game en life-experience designers bijeen te brengen en te delen, al een volgende stap zetten richting nieuwe ontwerpmodellen die het medium in de volle breedte benutten?

Aan tafel stellen we de volgende vragen:
Is dit daadwerkelijk een nieuw medium dat vraagt om nieuwe ontwerpstrategieën?
Hoe ga je om met een publiek dat zelf zijn kader kan bepalen en hoe stuur je aandacht?
Wat zijn de potentiële perspectieven die de gebruiker kan innemen? Hoe ontwerp je een betekenisvolle relatie tussen de fysieke en virtuele ruimte en lichaam?