Mix & Match: Beacon App Concepting

Van Ons BV

Aangeboden door: Van Ons BV
Expert: Bas van der Lans, Beacon Concepts Van Ons BV en Thijs Horseling, UX & Design Van Ons BV

In 25 minuten worden de bouwstenen voor een Beacon App neergelegd en een demo gegeven van het Beacon CMS. De deelnemers gaan in gesprek over een Beacon-concept voor de eigen organisatie!