Initiatiefnemers

Het MPJC is een initiatief van iMMovator Cross Media Network, Media Academie en Beeld en Geluid. 

iMMovator Cross Media Network

Het iMMovator Cross Media Network is een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media industrie aanjagen.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een cultuurhistorische instelling die het audiovisueel erfgoed, dat uit historisch of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is, verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk gebruikers: mediaprofessionals, onderwijs en wetenschap, en het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis op het gebied van audiovisuele archivering, digitalisering en mediahistorie.

De Media Academie is hét opleidingsinstituut voor radio, televisie en crossmedia

Media Academie heeft ruim 50 jaar ervaring in het coachen, trainen en opleiden van professionals in en buiten de mediawereld. Ontstaan vanuit het hart van de omroepen weten ze als geen ander welke kracht en impact een heldere boodschap heeft die goed wordt overgebracht. Een krachtige boodschap inspireert, informeert, komt over en heeft écht impact.