Deelnemersvoorwaarden

1. – Aanmelding

Door de aanmelding voor het MPJC2015 geeft u aan een overeenkomst aan te willen gaan met Stichting iMMovator, KvK-nummer: 32082831, BTW-nummer NL 8094.82.848.B.01. Onder voorbehoud van acceptatie, zal iMMovator uw aanmelding binnen een dag per e-mail bevestigen. De overeenkomst komt pas tot stand en de aanmelding wordt pas definitief nadat iMMovator deze bevestiging heeft verstuurd.

De aanmelding geeft u het recht, na betaling van de toegangsprijs en na overlegging van het toegangsbewijs, tot toegang tot het evenement. De details van het evenement kunt u vinden op www.mpjc.nl. De beschrijving van het evenement is onder voorbehoud en het evenement kan daarvan op onderdelen afwijken.

2. – Betaling

Voor de betaling van de toegangsprijs ontvangt u na de aanmelding een factuur. U dient deze factuur te voldoen binnen 14 werkdagen na de datum van de factuur.

3. – Toegangsbewijs

IMMovator zal u per e-mail een bevestiging sturen van uw aanmelding. Deze betalingsbevestiging dient tevens als toegangsbewijs tot het evenement. Het toegangsbewijs is persoonsgebonden. Indien u uw toegangsbewijs wenst over te dragen dient u daarover contact te hebben met de organisatie.

4. – Annulering

U kunt uw aanmelding tot 1 juni annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, maar u kunt wel (na afstemming met de organisatie) een collega laten komen op uw ticket.

IMMovator heeft het recht om het evenement niet door te laten gaan of tussentijds stop te zetten. In dat geval wordt een nieuwe datum voor het event vastgesteld en gecommuniceerd, met behoud van de eerder gemaakte afspraken bij inschrijving. IMMovator is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de annulering of tussentijdse stopzetting van het evenement.

5. – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd en beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.