De genomineerden voor een cross media award: Bureau van het jaar

Genomineerd voor Cross Media bureau van het jaar zijn: ACHTUNG!, BRANDWEBBING, MEC, Mindshare en Starcom. Nederlands Medianetwerk interviewde ze vooraftgaand aan de uitreiking van de awards tijdens Mediapark Jaarcongres. Lees en bepaal voor jezelf: welk bureau is het meest crossmediaal in zijn campagnes?

Dick Buschman, managing partner bij ACHTUNG!
“Mensen volgen verhalen anno 2013 op meerdere kanalen, die op termijn overigens allemaal schermen worden. Sommige mediakanalen vragen om een lineaire aanpak, andere om een interactieve, en weer andere om slechts een verwijzing naar het verhaal. Opdrachtgevers en bureaus moeten leren hoe ze op de vervaging van grenzen tussen reclameconcepten & programmaformats, tussen thema & activatie, tussen lineair en interactief kunnen inspelen. De sleutels daarvoor zijn onophoudelijke nieuwsgierigheid, jezelf opnieuw durven uitvinden en de flexibiliteit om echt samen te werken.”

Rembrandt Smids , directeur van BRANDWEBBING
“Het medialandschap zal steeds verder fragmenteren. De uitdaging wordt daarmee ook steeds groter om een samenhangende boodschap op het juiste moment, bij de juiste doelgroep en op de juiste plek onder de aandacht te krijgen. Het bepalen van de beste crossmediale mix vereist creativiteit, timing, kennis, regie maar vooral visie. Vanuit visie kan je namelijk niet alleen deelnemer zijn binnen het cross media veld, maar ook grondlegger van nieuwe ideeën, combinaties en gebruik van al die media. De bureaus, adverteerders, exploitanten, uitgevers en consumenten hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid om samen het nieuwe landschap vorm te geven. De adverteerder die of bureau dat denkt dat een commerciële boodschap te enforcen is zonder rekening te houden met het publiek is in de vorige eeuw blijven hangen.”

Eric Kramer, CEO van MEC
“Onze visie is dat de consument voor ons alles bepalend is. Wat de industrie nu cross media vindt is voor de consument vaak helemaal niet cross media, maar gewoon hetzelfde. De verschillende schermen waarmee de consument TV content tot zich neemt, ziet de consument allemaal als gewoon TV kijken. En Youtube is voor vele consumenten ook gewoon een variant van TV kijken. Technologische ontwikkelingen zorgen er aan de ene kant voor dat grenzen voor consumenten vervagen. Aan de andere kant maken technologische veranderingen nieuw consumentengedrag mogelijk. Daar zitten wat ons betreft kansen voor onze klanten en liggen vaak de echte voorbeelden van cross media. Als de consument TV zit te kijken en daarnaast een tablet bij de hand heeft dan kan je dat zien als afleiding. Maar regelmatig wordt er ook iets op gedaan omdat de consument  getriggerd wordt door wat hij/zij op TV ziet. Op dit soort nieuw consumentengedrag spelen wij in en realiseren we doorbraken voor onze klanten.”

Ruud de Langen, CEO van Mindshare Nederland
“We hebben steeds meer middelen tot onze beschikking. Binnen Mindshare alleen al zie je steeds meer disciplines zich ontwikkelen. Dat gaat van CRM specialisten tot Social specialisten tot Data analisten. De visie is dat Mindshare daar als een passievolle dirigent vanuit eigen visie en inzicht de diverse disciplines samenbrengt tot een geïntegreerd harmonieus plan. Veel beschikbare data spelen daarbij een rol. Maar probeer die Big Data jouw data te laten zijn. Kijk naar de data die specifiek zijn voor jouw probleem.”

Edwin Beijer , CEO van Starcom Nederland
“Als adverteerders open staan voor het startpunt dat het gedrag van hun (potentiele) klanten centraal staat voor de te volgen communicatiestrategie, staat cross media denken automatisch hoog op de agenda. Steeds meer adverteerders onderschrijven dit. Ook steeds meer adverteerders investeren in echt single source cross media effect onderzoek, wat bewijst dat die ontwikkeling doorzet. Veel media exploitanten hebben daar meer moeite mee dan adverteerders. Teveel wordt er nog vast gehouden aan het oude en er wordt te weinig geredeneerd vanuit de complementaire rol die hun medium kan spelen. Juist meedenken en begrijpen welke rol het eigen kanaal (of de eigen kanalen) kan spelen in een communicatieplan, brengt media exploitanten verder. Mijn advies: durf los te laten en daardoor te winnen.”